اتصالات - رابط زنجیر

رابط زنجیر

رابط زنجیر

از دیگر ابزارهای جابجایی و اتصالات، رابط زنجیر را میتوان نام برد.

بیشتر ..
رابط زنجیر تیپ اروپایی

رابط زنجیر تیپ اروپایی

از دیگر ابزارهای جابجایی و اتصالات، رابط زنجیر را میتوان نام برد.

بیشتر ..
حلقه بیضی شکل فولادی

حلقه بیضی شکل فولادی

حلقه ها به عنوان ابزار صنعتی جهت لیفتینگ کاربرد بسزایی دارند که بنا به کاربردشان به دو دسته تقسیم میشوند

بیشتر ..
حلقه فولادی اسمبلی

حلقه فولادی اسمبلی

حلقه ها به عنوان ابزار صنعتی جهت لیفتینگ کاربرد بسزایی دارند که بنا به کاربردشان به دو دسته تقسیم میشوند

بیشتر ..